XSF Discussion - 2011-10-08


 1. Tobias has joined

 2. Neustradamus has left

 3. Neustradamus has joined

 4. koski has joined

 5. koski has left

 6. Tobias has left

 7. luca tagliaferri has joined

 8. Tobias has joined

 9. luca tagliaferri has left

 10. luca tagliaferri has joined

 11. Neustradamus has left

 12. Neustradamus has joined

 13. Tobias has left

 14. luca tagliaferri has left