XSF Discussion - 2011-10-08


 1. Tobias has joined
 2. Neustradamus has left
 3. Neustradamus has joined
 4. koski has joined
 5. koski has left
 6. Tobias has left
 7. luca tagliaferri has joined
 8. Tobias has joined
 9. luca tagliaferri has left
 10. luca tagliaferri has joined
 11. Neustradamus has left
 12. Neustradamus has joined
 13. Tobias has left
 14. luca tagliaferri has left