XSF Discussion - 2011-10-15


 1. Tobias has joined

 2. koski has joined

 3. koski has left

 4. Lance Stout has joined

 5. Lance Stout has left

 6. Lance Stout has joined

 7. Lance Stout has left

 8. Lance Stout has joined

 9. Lance Stout has left

 10. Lance Stout has joined

 11. Lance Stout has left