XSF Discussion - 2011-10-16


 1. Tobias has left
 2. Tobias has joined
 3. Tobias has left
 4. koski has joined
 5. koski has left
 6. luca tagliaferri has joined
 7. luca tagliaferri has left
 8. Zash has joined
 9. Tobias has joined
 10. Zash has left
 11. Tobias has left