XSF Discussion - 2011-10-24


 1. Neustradamus has joined
 2. Tobias has joined
 3. luca tagliaferri has joined
 4. Tobias has left
 5. Tobias has joined
 6. koski has joined
 7. koski has left
 8. Tobias has left
 9. Tobias has joined
 10. Kev has left
 11. Kev has joined
 12. Tobias has joined
 13. Tobias has joined
 14. Tobias has left
 15. Tobias has joined
 16. Tobias has left
 17. stpeter has joined
 18. Kev has left
 19. Kev has joined
 20. luca tagliaferri has left
 21. Tobias has joined
 22. Kev has left
 23. Kev has joined
 24. stpeter has left
 25. Tobias has left
 26. Lance Stout has joined