XSF Discussion - 2011-10-24


 1. Neustradamus has joined

 2. Tobias has joined

 3. luca tagliaferri has joined

 4. Tobias has left

 5. Tobias has joined

 6. koski has joined

 7. koski has left

 8. Tobias has left

 9. Tobias has joined

 10. Kev has left

 11. Kev has joined

 12. Tobias has joined

 13. Tobias has joined

 14. Tobias has left

 15. Tobias has joined

 16. Tobias has left

 17. stpeter has joined

 18. Kev has left

 19. Kev has joined

 20. luca tagliaferri has left

 21. Tobias has joined

 22. Kev has left

 23. Kev has joined

 24. stpeter has left

 25. Tobias has left

 26. Lance Stout has joined