XSF Discussion - 2011-11-12


 1. Tobias has left

 2. Tobias has joined

 3. Tobias has left

 4. luca tagliaferri has joined

 5. luca tagliaferri has left

 6. luca tagliaferri has joined

 7. Tobias has joined

 8. Tobias has left

 9. luca tagliaferri has left

 10. Tobias has joined

 11. Tobias has left

 12. Tobias has joined

 13. Kev has left

 14. Tobias has left