XSF Discussion - 2011-11-12


 1. Tobias has left
 2. Tobias has joined
 3. Tobias has left
 4. luca tagliaferri has joined
 5. luca tagliaferri has left
 6. luca tagliaferri has joined
 7. Tobias has joined
 8. Tobias has left
 9. luca tagliaferri has left
 10. Tobias has joined
 11. Tobias has left
 12. Tobias has joined
 13. Kev has left
 14. Tobias has left